Chrześcijanie na całym świecie szybko odkryli, że najnowsza encyklika papieża Franciszka – Lumen Fidei– stała się wakacyjnym bestsellerem. W wakacje wierni zaczęli przyglądać się bliżej tekstowi, gdyż uważają go za cenną kompendium nauki katolickiej na temat wiary. Encyklika dotyczy tematu, którymoże być dobrze zdefiniowany przez słowa pochodzące od samego papieża Franciszka: „Lumen fidei jest refleksją o pięknie wiaro, która jest dla nas źródłem radości i światła.”

Wykorzystując bezpośredni język Papież skupił się na tym, jak wiarapomaga nam w naszym codziennym duchowym życiu. Papież zachęca ludzi do czynienia tego kroku do przekraczania ich ludzkich ograniczeń i do miłości innych. Encyklika ta jest pełna mądrości i dlatego tak wielu czytelnikówdoceniło jej wartość intelektualną w planowaniu ich osobistego życia duchowego.

W papieskiej encyklice można znaleźć potraktowanie silnych argumentów dotyczących prawd wiary chrześcijańskiej, takich jak merytoryka Ewangelii oraz obecność oraz aktywności Boga w naszym codziennym życiu. Zawiera również świadectwa od ludzi, którzy doznali blisko poznania Boga i twierdzą, że przebywanie z Nim towarzyszy im prawdziwej radości i mocy. Papieski przesłanie w tej ważnej encyklice skierowane do całego chrześcijańskiego świata ma przybliżyć ludzi do lepszego poznania Boga i objawienia Jego miłosierdwatchrześcijaństwa.

Letnie miesiące to czas odprężenia i relaksu, czas wspólnego spędzania czasu nad pięknymi krajobrazami, a także czas gromadzenia się wokół słowa Bożego. W tym roku i ten trend się utrzymuje, bowiem powieść Lumen fidei stała się letnim bestsellerem.

Książka została napisana przez polskiego poety, ks. Mariana Śmidtke, który udostępnił ją w formie e-booka w maju tego roku. Nad przygotowaniem publikacji pracowało mnóstwo ludzi – m.in. redaktorzy, tłumacz i grafik. Siłą powieści są piękno i spotkanie ze słowem Bożym podszytym inspiracjami z dzieł różnych mistrzów literatury oraz poezji średniowiecznej.

Nasza publikacja została bardzo dobrze przyjęta przez czytelników z całej Polski. Jeden z recenzentów wyraźnie podkreślił „piękno i intrygującą treść” powieści, stwierdzając tym samym jej wartość na naszym rodzimym rynku książek religijnych.

Powiedzono już wiele dobrego o tej publikacji, ale jeśli jeszcze nie masz okazji jej przeczytać – polecam bardzo gorąco odpoczynek w towarzystwie słowa Bożego dostarczonego w postaci Lumen fidei!

Wakacje są najlepszym czasem, aby delektować się dobrymi książkami. Nie jest więc zaskoczeniem, że w tym okresie zwłaszcza na ustach czytelników jest Encyklika „Lumen fidei” Papieża Franciszka. Różnice między dowolnymi tytułami szybko się gromadzą – „Lumen fidei” staje się coraz bardziej popularne i powszechne. Wybitni teologowie, wzorcowi ludzie wiary i po prostu miłośnicy literatury religijnej uznali ten dokument papieski za doceniony, ważny i dostarczający natchnienia bestseller.

„Lumen fidei” porusza tematykę fundamentów naszej wiary chrześcijańskiej, a jednocześnie skupia się na jej praktycznych wyzwaniach. Papież pomaga te szerokie zagadnienia przekształcić w codzienną, życiową rzeczywistość, a tym samym docieramy do istoty naszych relacji z Bogiem i innymi ludźmi.

Warto czytać ten dokument papieski podczas trwania wakacji! Jego myśli i rady są obecnie postrzegane jako jednostki, dlatego kilka godzin spędzonych na lekturze tego bestsellera to czas dobrze wykorzystany. Na tym nie kończy się refleksja, dzięki której możemy poznać i potwierdzić, że przenikliwości papieskie mają daleko idący wpływ na nasze każdorazowe decyzje i ostatecznie umożliwiają nam objawianie mocy wiary w duszy.