W Hiszpanii Caritas przeprowadziło działania w celu wsparcia rodzin, które są szczególnie narażone na trudności gospodarcze i społeczne w wyniku pandemii Covid-19.

Caritas Hiszpania postanowiła pomóc tym rodzinom, oferując im program pomocy. Program ten skierowany jest do rodzin, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w wyniku pandemii lub które są ofiarami przemocy lub ubóstwa.

Od lipca 2020 r. Caritas Hiszpania prowadzi program „Rodziny pod opieką” (Familias en Acción), który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom. Działalność tak samo skupia się na pomocy domowej rodzinom, które są dotknięte trudnościami ekonomicznymi i społecznymi. Ta forma wsparcia jest strategiczną służbą pedagogiczną i życzliwością członków rodzin, aby móc lepiej sobie radzić w obecnej sytuacji.

Ekipa Caritas stara się okazać pomocrodzinom poprzez nastawionie domu rodzinnego, organizowanie porad medycznych i prawnych, aby uratować dobre zdrowie psychiczne dzieci i rodziców. Oprócz tego oferują też poradnictwo psychologiczne, a czasem również rachunkowe lub inne usługi po to, by ulżyć rodzinom cierpiącym ze strony Covid-19. Reasumując, Caritas łączy dary materiałne z pomocą moralną i psychologiczną, aby zapewnić dzieciom i ich rodzinom godne życie bez dodatkowego bólu i tragedii.

Hiszpania doświadcza najgorszych skutków kryzysu gospodarczego i społecznego od lat. Coraz więcej rodzin znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i społecznej. Caritas Hiszpania regularnie dostarcza tej grupie wsparcie i pomoc, aby ich sytuacja się poprawiła.

Niedawne raporty wykazały, że od czasu wybuchu kryzysu gospodarczego w Hiszpanii liczba ludzi, którzy korzystają z pomocy Caritas, znacznie wzrosła. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba dostaw żywności wypompowanej przez Caritas Hiszpania wyniosła 100 milionów dolarów.

Caritas Hiszpania podkreśla, że pomoc dla rodzin to jeden z ich priorytetów. Obejmuje ona m.in.: informacje na temat prawa do świadczenia socjalnego, udzielanie porad dotyczących budowania i poprawiania warunków mieszkalnych oraz udostępnianie vitalnych produktów jak żywność, odzież i umundurowanie.

Mimo pozytywnych skutków tego programu musimy jeszcze wiele zrobić, aby poprawić sytuację społeczną Hiszpanii. Dlatego też Caritas Hiszpania zachęca ludzi do przekazania tych rodzinom swojej pomocy i darowizny finansowej. Organizacja czyni to poprzez kampanie społeczną „Nie bójmy się dać”. Każdy może przyłączyć się poprzez witrynę internetową Caritas Hiszpanii i być częścią procesu ratowania tych rodzin.

W Hiszpanii Caritas oferuje wsparcie dla rodzin, szczególnie tych dotkniętych kryzysem ekonomicznym. Choć sytuacja społeczna jest trudna, Caritas zapewnia pomoc, aby rodziny mogły sobie radzić.

Caritas zajmuje się przede wszystkim pomaganiem ludziom wykorzystującym swoje usługi. Organizacja oferuje pomoc finansową, szkolenia oraz wsparcie psychologiczne. Poza tym Caritas oferuje różnorodne zajęcia, które uczą ludzi bardziej samodzielnie poradzić sobie z sytuacją finansową.

Caritas to nie tylko miejsce, gdzie można otrzymać niezbędną pomoc, ale także miejsce, gdzie prowadzone są różnego rodzaju rozmowy i dyskusje na temat problemów finansowych i innych trudności społecznych. Prowadzone są też szkolenia z zakresu technik samopomocy oraz treningi dziennych czynności, aby ludzie mogli lepiej sobie radzić.

Caritas Hiszpanii świadczy istotną usługę dla swoich beneficjentów – stara się chronić ich godność i ich interesy. Caritas próbuje wyciągnąć ludzi z dołka finansowego i pomaga im stawić czoła trudnościom codziennego życia. Do głównych celów Caritas należy poprawienie warunków socjalnych klientów poprzez realizację programów promujących jej działalność oraz udostępnianie wszechstronnych informacji dotyczących prawa socjalnego i dobrobytu społecznego. Jest to ważny krok w stronę odbudowania sytuacji społecznej Hiszpanii.