Nowy rozdział w historii młodych katolików w Rzymie. Są tam, są aktywni i pójdą za Jezusem Chrystusem, gdziekolwiek pójdzie.

Młodzi katolicy z Izraela biorą udział w katolickiej konwencji młodzieży w Rzymie. Głównym celem zjazdu jest zgromadzenie młodzieży ze wszystkich stron świata i pomoc w jej misji szerzenia wiary.

Organizatorzy proszą młodych katolików o modlitwę za Jerozolimę, która obecnie znajduje się pod izraelską okupacją, mówiąc, że jeśli nie modlimy się za Jerozolimę, to byłoby to jak proszenie Boga, aby nie pomagał nam w budowie domu lub plantacji.

Na podstawie badań archidiecezja rzymska jest jedną z największych jurysdykcji katolickich na świecie. Konferencja obejmuje takie tematy, jak „Młodzież katolicka, wyzwania i wyzwania” oraz „Ewolucja religii w Izraelu”.

Młodzi katolicy z Izraela w Rzymie uczestniczą w zjeździe młodych katolików z całego świata.

Celem jest pokazanie przeglądu wyzwań i możliwości dla młodych ludzi przyjeżdżających do Rzymu po konferencji młodzieżowej oraz uzyskanie więcej szczegółów na temat tego, co robią, dokąd zmierzają i z kim się spotkają. Mamy nadzieję, że ta prezentacja pomoże im w budowaniu kariery, aby mogli mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo w ogóle.

Młodzi katolicy w Rzymie przygotowują się do uroczystego otwarcia zjazdu młodzieży katolickiej. Konferencja odbędzie się w Purcellio podczas pobytu w Watykanie.

W 2016 roku 43% katolickiej młodzieży z Izraela i terytoriów okupowanych jest zarejestrowanych w Rzymie jako Żydzi.

Niektórzy lubią obwiniać za ten problem Kościół katolicki. Ale to nieprawda. Po prostu dlatego, że młodzież żydowska czuje się znacznie lepiej w Rzymie niż w Izraelu:

Dotyczy to zarówno katolików, jak i niekatolików. Dzieje się tak dlatego, że młodzież żydowska czuje się akceptowana przez swoich współwyznawców; nie oznacza to, że katoliccy rabini są bardziej tolerancyjni dla judaizmu niż chrześcijańscy księża spoza Irlandii czy Wielkiej Brytanii; wielu z nich nie ma nawet wiedzy o judaizmie czy chrześcijaństwie.

We Włoszech jest to jeden z powodów, dla których tak wielu młodych Żydów przybyło tam po imigracji do Włoch wiele lat temu i nadal mogą identyfikować się z katolikami w dzisiejszym codziennym życiu (na przykład podczas zakupów). Żyją także wśród innych niekatolickich mniejszości, takich jak muzułmanie i prawosławni chrześcijanie, którzy integrują się z włoskim społeczeństwem równie dobrze jak chrześcijanie. Ten

Młody katolik z Izraela w Rzymie jest częścią katolickiego ruchu młodzieżowego w Rzymie, którego praca skupia się na obronie tradycyjnych wartości Izraela. Grupa młodzieżowa reprezentuje grupę młodych wierzących, którzy decydują się podążać ścieżką wierności i zaangażowania w wiarę, która już wydaje się zanikać? Ruch ten ma swoje korzenie w ruchach odnowy, które pojawiły się pod koniec lat siedemdziesiątych.

Kościół Rzymski uważany jest za centrum katolickiego świata. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że istnieje dłużej niż jakakolwiek inna strona na świecie, ale także dlatego, że ma ogromną rzeszę fanów na całym świecie. Przeciętny wiek osoby praktykującej katolicyzm w Rzymie to 30 lat. Jednak liczba ta nie może być uważana za reprezentatywną lub dokładną dla wszystkich osób praktykujących katolicyzm we Włoszech.

W ostatnich latach przyjeżdżają tu młodzi katolicy z Izraela, aby studiować i służyć jako księża. Walczą o znalezienie pracy w swoich krajach i wiążą koniec z końcem za niewielkie pieniądze od swoich rodzin w domu. Jednym ze sposobów na zarobienie pieniędzy jest wolontariat w wydarzeniach Roku Świętego organizowanych przez katolickie grupy młodzieżowe w całej Europie i Izraelu: jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych w każdej dekadzie roku liturgicznego (ur. 1950-1955, 1956-1960, 1961). -1965, 1966-1970).